E2h

Hur att behandla myosit

Även myosit fall är ofta sällsynta

Även myosit fall är ofta sällsynta, när detta träffar en person, kan tillståndet vara mycket oroande. Detta tillstånd ger personen en kronisk muskelinflammation som kan resultera i muskelvärk och kropp försvagning. Om du har det här problemet, måste du göra ett sätt att behandla det direkt. Nedan är några av de behandlingsalternativ du kan överväga för myosit. Men notera att du måste kolla först med en läkare innan du försöker något av dessa alternativ.

Hur att behandla myosit. Delta i fysiska aktiviteter för att hålla sig aktiva.
Hur att behandla myosit. Delta i fysiska aktiviteter för att hålla sig aktiva.

  • Delta i fysiska aktiviteter för att hålla sig aktiva. Det är underförstått att när du har detta villkor, kommer du att känna svag och känna mycket smärta. Det kommer dock att betala dig mycket om du kommer att sträcka dina muskler att återhämta sig och även för att klara av smärtan. Hitta en terapeut som hjälper dig att utforma ett program som skräddarsys för dina behov vid behandling av problemen med myosit.
  • Ta tiabendazol för myosit. Det finns olika typer av infektioner i samband med myosit. Om du har trikinos infektion, är detta en bra behandling för ditt problem. Notera att tiabendazol måste administreras inom den 24-timmarsperiod av infektionen. Om du upplever svår svaghet och smärta, kan du kombinera detta med 40 eller 60 milligram prednison dagligen. Rådgör med din läkare för korrekt förskrivning och administrering av denna medicin.
  • Ta benznidazol om du har trypanosomiasis. Detta är ett läkemedel känt för att vara effektiv för behandling av infektionen i det akuta skedet. Det är också känt att minska risken för hjärtkomplikationer under den tidiga fasen av myosit. Efter ett års behandling med detta läkemedel, ska du lämna dig ett serologiskt test. Ett negativt resultat visar endast en mycket framgångsrik behandling av problemet.
  • Tänk att få stödjande vård för viral myosit. Vanligtvis innehåller understödjande behandling intravenös vätsketillförsel och sängläge. Febernedsättande och smärtstillande kan hjälpa hantera symptom i samband med viral myosit. Detsamma gäller för antivirala medel likt amantadin.
  • Använda antibiotika för att bekämpa pyomyositis. I de flesta fall kommer pyomyositis kräva behovet av en kirurgisk dränering för att bekämpa sjukdomen. Däremot kan administrera antibiotika hjälpa till att bekämpa pyomyositis tidigt så behovet av kirurgisk dränering kommer att elimineras. Den typ av antibiotika beror på ditt tillstånd och läkarens ordination. I värsta scenarierna är intravenös antibiotika ges för att förbättra tillståndet hos patienten följt av oral antibiotika som skall vidtas för tre veckor som mest.
  • Notera att olika former av myosit kräver olika typer av behandling. Detta är själva anledningen till varför du behöver hjälp och övervakning av vårdpersonal vid behandling myosit. Till exempel kräver polymyosit, som är associerad med en HIV-infektion, kortisoninjektion för behandling. Andra typer av myosit som kräver olika behandlingar är tuberkulos myosit, toxoplasmal myosit och dynt.


Myosit är ett allvarligt problem som måste uppmärksammas så tidigt som möjligt. Bra att det finns kända behandlingar för att hjälpa att hantera detta tillstånd. Det är dock inte rekommenderat att du hanterar denna sjukdom allt själv. I samtliga fall är hjälp av läkare och licensierade proffs som krävs för en korrekt och framgångsrik behandling av myosit.