E2h

Hur man deltar i klinisk forskning

Många deltar i kliniska prövningar

Många deltar i kliniska prövningar. Detta beror på att det finns många nya fördelar med detta, såsom tillgång till experimentella läkemedel eller enheter och noggrann medicinsk uppmärksamhet. Detta inkluderar olika typer av tester och undersökningar som kommer att ådra dig ingen kostnad alls. Du bör dock tänka på att deltagande i sådana kliniska prövningar är inte utan risker. Mediciner som studeras i kliniska undersökningar inte är tillgängliga för allmänheten ännu, och är fortfarande under experiment. Alla eventuella biverkningar är listade och det är bara med ditt medgivande som du skulle få delta i den kliniska prövningen.

Hur man deltar i klinisk forskning. Lokalisera kliniska prövningar.
Hur man deltar i klinisk forskning. Lokalisera kliniska prövningar.

Här är några tips för att delta i kliniska prövningar.

Lokalisera kliniska prövningar

Det första och viktigaste steget är att lokalisera forskningscentra där kliniska prövningar hålls. Du kan göra detta genom att gå igenom annonser avsnitt i tidningen, eller så kan du göra en online-sökning för företag som kör forskningscentrum, som är nära dig ort. Du kan ta reda på de förfaranden och läkemedel som är under experiment, tillsammans med eventuella risker och biverkningar som du bör vara medveten om.

Bestäm ditt tillstånd

Nästa steg skulle vara att bestämma din egen hälsotillstånd

Många deltar i kliniska prövningar. Bestäm ditt tillstånd.
Många deltar i kliniska prövningar. Bestäm ditt tillstånd.

Nästa steg skulle vara att bestämma din egen hälsotillstånd. Kliniska prövningar är föremål för många hälsorisker, och i vissa fall kan visa sig vara ödesdigert om du har aktuella sjukdomar, eller om du tar någon medicin som läkaren har ordinerat. Vissa försök testar också sådana läkemedel och förfaranden beteende som rör en persons psykiska hälsa, även. Du rekommenderas att noggrant kartlägga alla dessa faktorer eller förhållanden som kan diskvalificera dig från att delta i de kliniska prövningarna.

Ta reda på hur mycket du skulle få betalt

Vissa människor deltar i kliniska prövningar för att de gillar idén att de bidrar till medicinsk vetenskap. Andra bara helt enkelt gör det för att göra en extra enkel buck. Om du faller i den senare kategorin måste du först ta reda på hur mycket du kommer att få betalt för ditt deltagande. Du måste granska de förfaranden som kommer att genomföras och de droger som kommer att användas, all hälso-och säkerhetsrisker inblandade och avgöra om du får betalt tillräckligt för besväret.

Skaffa dig testade

Testning är ett nödvändigt steg, som skulle utföras av respektive myndigheter, och genomförs innan man väljer deltagarna en klinisk forskning. Detta skulle vara din rutin checkup att avgöra din hälsotillstånd. Blod arbete och din medicinska och psykiska hälsa historia skulle vidtas för att ta reda på huruvida du är pigga och friska för att genomgå sådana förfaranden.

Ge ditt samtycke

Om du är fri från sjukdomar och är friska nog för förfarandena, då du skulle bli tillfrågad om ditt samtycke. Eftersom kliniska prövningar ofta kommer med potentiella risker och biverkningar är deltagarna uppmanas att underteckna samtycke former som kommer att frigöra laboratoriet för eventuella skador eller skador förorsakade av rättegången.

Det är viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt riskerna med en klinisk prövning. Du måste veta exakt vad du får dig in. Vissa kliniska studier är korta medan andra kan sträcka sig till och med över ett år. Det är viktigt att du väljer klinisk forskning som passar dig bäst.