E2h

Hur man förstå fördelarna med nebulisation behandling

En nebulisatorn maskinen används av olika individer som lider av astmaattacker. Nebulisering används för att rensa luftvägarna och lungorna hos patienten så att andningen blir lättare. Flytande läkemedel placeras i en behållare. Läkemedlet kommer då att förvandlas till en dimma när maskinen startas. Patienten kan andas in dimman genom ett rör som har ett munstycke. Denna behandlingsmetod vilket betyder att läkemedlet direkt kan komma in i lungorna hos patienten och gör att musklerna att öppna upp och möjliggöra bättre andning. Nebulisatorer kommer också i bärbara storlekar för enkel transport. Det finns olika sätt på vilka en patient kan ha nytta av en nebulisator maskin för att behandla astma och andra sjukdomar i andningsorganen.

Här är några av fördelarna med att använda en nebulisator:

  1. Medicinen går direkt in i lungorna - Genom att använda en nebulisator, är läkemedlet levereras direkt till patientens lungor. Detta är en fördel särskilt för barn som lider av andningssvårigheter. Barn tenderar att vara rädd för mediciner eller kan ha svårt att svälja medicinen. Genom att använda nebulisatorn, kommer barnet bara att andas in läkemedlet. Läkemedlet kommer att ha en omedelbar effekt, och patienten kommer att kunna andas bättre så snart som behandlingen påbörjas.
  2. Handy. Äga en egen nebulisation maskinen är fördelaktigt. Många astmapatienter köpa egna nebulisatorn maskiner så att de kommer att vara redo ifall ett astmaanfall startar. Det finns olika typer av nebulisatorer som finns i olika storlekar. Detta kommer att hjälpa en patient att andas ordentligt på valfri plats och situation.
  3. Snabb medicinering. Skillnad från andra orala läkemedel, med hjälp av en nebulisator har en omedelbar effekt på patienten. De behöver inte vänta länge på att medicinen ska börja gälla eftersom den går direkt in i lungorna. Det är därför nebulisation är fortfarande ett bra val på sjukhus eller i hemmet.
  4. Förhindrar ER besök och inläggning på sjukhus. Att ha en egen nebulisatorn hindrar dig från att gå till akuten varje gång du har en attack. Det sägs också att astmapatienter som har nebulisering maskiner hemma sällan är på sjukhus, eftersom läkemedel som kan ges i hemmet och nebulisatorn ger snabb lindring.

Hur man förstå fördelarna med nebulisation behandling. Medicinen går direkt in i lungorna.
Hur man förstå fördelarna med nebulisation behandling. Medicinen går direkt in i lungorna.

Dessa är bara några av de fördelar som en patient kommer att få när du använder en nebulisatorn maskin för att behandla andningsproblem eller astma. Sjukhus föredrar att administrera nebulisering behandlingar över oral medicinering på grund av de fördelar och snabb lindring som den ger till patienterna. Det finns olika mediciner som kan användas med nebuliseringen. Det är bra att veta vilken som är bäst för ditt tillstånd. Om du har astma eller andningssvårigheter, är det bäst att ha en egen nebulisator hemma så att du inte behöver åka till sjukhuset varje gång ett problem uppstår. Nebulisatorer kan vara dyrt, men det är värt pengarna, särskilt om du har täta astmaanfall.