E2h

Hur man identifierar symptom på buller ångest

Personer som lider av buller ångest visar en extrem känslighet för buller. Den typ av buller varierar för individer. Men effekten av bruset är densamma. Det orsakar en person att drabbas av allvarlig känslomässig stress som förvärrar utan ordentlig behandling.

Vissa människor är mer benägna att utveckla buller ångest än andra

Vissa människor är mer benägna att utveckla buller ångest än andra. Vissa utveckla detta tillstånd på grund av genetik, medan för andra orsaken är fortfarande okänd. Uppkomsten av detta tillstånd kan utvecklas plötsligt särskilt när det finns en ökning av mängden stress som personen upplevelser.

Om du misstänker att någon har buller ångest, ta del av följande symptom. Det är viktigt att komma ihåg att personer med buller ångest inte kan uppvisa alla de symtom som nämns nedan.

  • Undersök hur personen reagerar på hög musik. Har han verkar kantig eller panik när det finns starka ljud i bakgrunden? Verkar han upprörd eller orolig när det finns brus i bakgrunden? Är han lugnare om musiken är avstängd? Är han mindre stressade i en mer lugn miljö?
  • Hur är den person runt människor? Har hålla han borta från människor som talar högt? Har undviker han argument tillsammans? Har han föredrar områden med mindre folk?
  • Vilken typ av miljö gör personen arbetar i? Presterar han bättre i ett lugnt jämfört med en bullrig miljö? Är det lättare för honom att fokusera och avsluta sitt arbete när det inte finns någon buller i bakgrunden?
  • Var försiktig med alla plötsliga förändringar i beteende eller humör. Dessa plötsliga förändringar beror på ljud som personen utsätts för. En person med buller ångest håller sitt lugn i en miljö där distraktioner eller buller hålls till ett minimum plötsligt blir orolig eller ens aggressiva när höga ljud spelas i bakgrunden.
  • Observera noga för varje typ av buller, som utlöser hans attacker. Typen av brus kallas en trigger, och är vanligtvis plötslig och oväntad. Dessa triggers är ofta unika för individen. När en person hör detta trigger blir han plötsligt orolig och orolig. Några av de nämnda gemensamma bullerkällorna ångest är djurläten, hårt trafikerade gator, apparater eller maskiner, larm, högljudda samtal, och horn bil. När avtryckaren har identifierats, kan han förhindra attacker genom att undvika triggers eller minimera sin exponering för dem.


Identifiera symptom på buller ångest kräver noggrann observation

Hur man identifierar symptom på buller ångest. Var försiktig med alla plötsliga förändringar i beteende eller humör.
Hur man identifierar symptom på buller ångest. Var försiktig med alla plötsliga förändringar i beteende eller humör.

Identifiera symptom på buller ångest kräver noggrann observation. Men belöningen är stor när triggers identifieras. Några av de prylar som kan användas för att minska bullerexponeringen har öronproppar och buller hörlurar avbryta. Dessa två prylar minskar bakgrundsbruset. En extra fördel för hörlurarna är att en mer lugnande, mjuk musik kan spelas för att lugna personen ner. Dock bör dessa prylar inte användas enbart för att behandla buller ångest. Det är bäst att söka terapi så att personen lider av buller ångest kan hantera stress, lösa problem och hantera situationer bättre.