E2h

Hur man känner igen mjältbrand förgiftning

Mjältbrand är en infektionssjukdom som orsakas av Bacillus anthracis

Mjältbrand är en infektionssjukdom som orsakas av Bacillus anthracis, bakterier som bildar sporer som kan överleva under mycket lång tid även under svåra miljöförhållanden. Dessa sporer infekterar djur och människor genom förtäring, inandning och hudkontakt, om det finns en paus i huden. Det är inte en virusinfektion eftersom den orsakas av bakterier och inte virus.

Hur man känner igen mjältbrand förgiftning. om de lämnas obehandlade, kommer det att leda till döden.
Hur man känner igen mjältbrand förgiftning. om de lämnas obehandlade, kommer det att leda till döden.

Mjältbrand smittar vanligen däggdjur som är växtätande grund av deras exponering till miljön. Djur och människor som äter köttet av dessa växtätare kan också smittas genom förtäring och genom hudkontakt i färd med att förbereda de djur för slakt och matlagning.

Med denna grundläggande information, människor som är mest sannolikt att drabbas av sjukdomen är de som arbetar i djurhållningsanläggningar, de i den råa slutet av klädindustrin som ull sorterare. De som hanterar djur för dess hud, horn och kött är de första kandidaterna för sjukdomen. Det är också möjligt för människor som arbetar i vegetation områden som har beta på av infekterade växtätare att smittas med mjältbrand.

Symptom på sjukdomen när personen intar sporerna är: kräkningar av blod, aptitlöshet, diarré och en inflammation i tarmkanalen. Mun och svalg kan utveckla sjukliga förändringar.

När en person andas in sporer, symptomen är milda feber, influensaliknande symtom, muskelvärk, andningssvårigheter, andnöd och allmän sjukdomskänsla.

Mjältbrand är en infektionssjukdom som orsakas av Bacillus anthracis.
Mjältbrand är en infektionssjukdom som orsakas av Bacillus anthracis.

Hudkontakt med sporer kommer att leda till dessa symtom: klåda likt ett insektsbett som utvecklas till en bula, övergår sedan till ett sår inom 2 dagar, och är färgad svart. Dess diameter når ca 1-3 cm. Det är smärtfri på denna punkt, men det bör kontrolleras av en läkare omedelbart eftersom om de lämnas obehandlade, kommer det att leda till döden.

Andra symptom på mjältbrand förgiftning som är gemensamma oavsett hur en person är smittad, feber, frossa, trötthet, halsont, huvudvärk, illamående och förstorade lymfkörtlar. De symtom som nämns oftast ske inom 7 dagar från den punkt för infektion.

Mjältbrand kan behandlas med antibiotika, och vissa terapi, beroende på graden av infektion. Det finns ett vaccin mot mjältbrand producerad av BioPort, även om inte alla är klokt att ha det eftersom kandidater för en sådan bakterieinfektion är identifierbar. Vaccination är endast lämpligt för dem vars yrken innebär djurhantering.

Det är viktigt att skicka en person som tros vara smittade med mjältbrand till sjukhuset omedelbart. Den smittade personen är inte smittsam, men han kan bära vissa klädesplagg som har några sporer på det som kan infektera andra människor. Det är viktigt att desinficera alla objekt som berörs av den smittade personen för att se till att sjukdomen inte sprids. Den smittade personen och människorna omkring honom kan desinficeras genom tvättning med antimikrobiell tvål och vatten, och avloppsvattnet efter tvätt bör också behandlas med anti mikrobiella agens. Kläder och andra föremål kan saneras genom kokning i vatten i mer än 30 minuter. Formaldehyd kan användas för att torka av ytor som kan vara smittade.

Mjältbrand har nyligen varit en säkerhetsfråga på grund av dess potential för bioterrorism. Ett utbrott kommer säkert att orsaka panik, och kommer att äventyra en hel del liv. På grund av detta, släppte amerikanska Department of Health och Human Services ett meddelande till allmänheten att anmäla fall inte bara till hälso presidiet, men de lokala, statliga och federala tjänstemän samt.