E2h

Hur man överklagar ett Medicaid beslut

Din Medicaid anspråk kan nekas av olika skäl

Din Medicaid anspråk kan nekas av olika skäl. Det kan vara tjänster som inte omfattas av din hälsa vårdplan eller leverantör eller din leverantör lämnar in en fordran som är mycket högre än för betalning av Medicaid för tjänsten. Läs följande steg om hur man överklagar en Medicaid beslut.

 • Ring din kontaktperson. Det finns en case manager för varje Medicaid mottagare. Kontakta din case manager för att hjälpa dig navigera Medicaid-processen. Låt ditt fall chef förstår att du önskar att överklaga ett beslut så att han kan hjälpa dig att slutföra processen.
 • Skicka ett brev att överklaga till Medicaid överklagande representanter i närheten av ditt område. Brevet ska riktas till Bureau of Appeals. Vissa stater kommer att ge dig ett val att ringa och ange ditt överklagande personligen i deras kontor.
 • Fyll i din överklaganden formuläret. Det är lätt att be om en kopia av Medicaid besluten överklagande form. Du behöver bara ge dem din Medicaid information med dina skäl till varför du överklaga kravet.
 • Få din läkares uttalande. Det är viktigt och det är oftast krävs under överklaganden. Din läkare uttalande kommer att bekräfta att du behöver tillgängliga tjänster.
 • Vänta på Medicaid beslut. De kommer att granska ditt fall. Överklagandena avdelningen kommer att berätta om du har lyckats med din överklagan. Översynen av din överklagan kan pågå i upp till tre månader.

Hur man överklagar ett medicaid beslut. Ring din kontaktperson.
Hur man överklagar ett medicaid beslut. Ring din kontaktperson.

Observera att det finns en tidsfrist på fordran som har gett till dig av Medicaid. Du måste överklaga ditt beslut i tid så det skulle beaktas. Surfa på Medicaid webbplats på ditt tillstånd för ytterligare information som hjälper dig på din överklaganden.

Medicaid ansökan

Du behöver bara meddela din lokala sociala tjänster avdelning och bevisar visar att du behöver ekonomiskt stöd så att du kan ansöka om Medicaid. Nedan finns instruktioner om hur man ansöker om Medicaid.

Din medicaid anspråk kan nekas av olika skäl. Skicka ett brev att överklaga till medicaid överklagande representanter i närheten av ditt område.
Din medicaid anspråk kan nekas av olika skäl. Skicka ett brev att överklaga till medicaid överklagande representanter i närheten av ditt område.

 • Förstå att det finns olika behörighetskrav och ansökningsförfaranden för varje stat. Också förstå att Medicaid är ett program av staten för att hjälpa fattiga människor. Endast personer som behöver ekonomiskt stöd är berättigade.
 • Social Security Administration måste ge dig SSI (Kompletterande Security inkomst). Du behöver det för dig att bli kvalificerad till Medicaid.
 • Medicaid har begränsningar. Förstå begränsningar så att du kan identifiera dina förmåner.
 • Kontakta din statens Department of Human Services eller sociala tjänster. Be dessa avdelningar för Medicaid kan vara under ett annat namn i ditt tillstånd.
 • Ha en Medicaid program. Du måste fylla upp den form Medicaid kontor.
 • Kompilera behövs papper. För din ansökan måste du ta med din födelseattest, betala stubbar, körkort, bevis på adress, Social Security-kort, och bankkontonummer som du har.
 • Förbered att besvara eventuella frågor kring din ekonomi. Din behörighet kommer att baseras på din inkomst.
 • Du har rätt att fråga. Fråga ett kontor personal om du har frågor så att du kan fylla upp formen ordentligt.
 • Be om hjälp. Be din familjemedlem hjälp om du vill använda, men kan inte lämna hemmet.

Se till att alla dina uppgifter är sanna eftersom du kan förlora ditt överklagande eller ansökan och om du fuskade.