E2h

Hur man ska behandla cytomegalovirus

Cytomegalovirus anses vara en del av herpesvirus grupp under herpes virala släktet. Det är särskilt känt att det finns hos människor som humant herpesvirus 5, annars känd som HHV-5 och HCMV. Infektioner är vanligen associerat med spottkörtlarna, men det finns fall när effekten når hög omfattning att systemen är hotade.

Ta en resa till den mikroskopiska världen för att få en titt på hur cytomegalovirus riktar.

En titt på hur det kan genomsyra

Hur man ska behandla cytomegalovirus. En titt på hur det kan sippra.
Hur man ska behandla cytomegalovirus. En titt på hur det kan sippra.

En titt på hur det kan sippra. Majoritet av post-födelse HCMV fall är asymtomatiska. Även om det finns flera fall som uppvisar liknande symptom med det av grandular syndrom. Det finns mild form av hepatit, feber under längre perioder, och halsont. Efter infektion slår viruset beslutar att ha en sömn inom de T-cellerna i kroppen. Det är då stimuleras när immunförsvaret går ner som kan hänföras till åldrandet, drogmissbruk, och andra versioner av infektion. Den infektiösa variant av detta villkor kan skickas med via kroppsvätskor som tår, sperma, bröstmjölk, saliv, urin och blod.

En närmare titt på spädbarn

En närmare titt på spädbarn. HCMV är en mycket knepig tillstånd. Det är viktigt att veta hur den beter sig för att kartlägga lämpliga behandlingsplaner. Bortsett från immunsupprimerade personer ett ofött barn som har utsatts för smitta under graviditeten har en ökad risk att förvärva sjukdomen. I stället med detta, är det viktigt att notera tillfälliga symptom och permanenta handikapp som kan uppstå. Drabbade spädbarn kommer manifestera gillar av kramper, lever-och lungproblem, SGA, och månader gulsot eller år efter att levereras. Förändrat mentalt tillstånd, dövhet, blindhet, nedsatt kropp samordning, och död är viktiga försvagande tillstånd som kan komma in i bilden.

Profylax i åtanke

Profylax i åtanke. HCMV har kopplats med organtransplantationer i lever, njure, hjärta, lunga och bukspottkörtel. Detta är anledningen till att cytomegalovirus immunglobulin intravenöst eller CMV-IGIV har etablerats som en viktig del av förebyggande behandling. Den hänvisas till som en immunoglobulin G, som innehåller en betydande mängd av antikropp riktad mot HCMV. Det har använts på två konton: en på egen hand och den andra med ett antiviralt läkemedel. Det har gynnat transplantation kunder genom att minska risken för HCMV-relaterade sjukdomar, som ger långsiktig överlevnad, och minimera behandlingsrelaterade biverkningar och biverkningar.

En titt på hur det kan genomsyra. En närmare titt på spädbarn.
En titt på hur det kan genomsyra. En närmare titt på spädbarn.

Mediciner för olika tillfällen. Ganciklovir eller Cytovene och Valgancyclovir eller Valcyte (ta oralt) är två läkemedel som har använts för att ta itu med HCMV-relaterade konflikter i synnerhet när det har blivit ett hot mot en persons syn och slutligen till hans liv. Läkemedelsresistens kan uppstå på grund av aminosyraförändringar i det virala DNA-polymeras och UL97 proteinkinas. När detta inträffar ett annat läkemedel tillsätts in i striden. Det kallas Foscarnet eller Cidofovir. Detta är en alternativ behandling för Ganciclovir grund av dess skadliga effekter på kundens njurar.

Ett unikt vapen på slagfältet

Ett unikt vapen på slagfältet. Kampo är en japansk örtmedicin som kan ingå i din HCMV regim. Studier visar att den kan möta de förödande effekterna av cytomegalovirus utan stekning upp friska celler. Du kan välja mellan de tre preparaten som kan göras.

Kommunikation med din läkare är högsta prioritet

Kommunikation med din läkare är högsta prioritet. De tidigare nämnda scenarier bör diskuteras i full längd. De är viktiga för att ge dig en korrekt hantering alternativ som kommer att se till att resterande andel av din friska varelse hålls intakt.