E2h

Hur man skriver en release att låta någon annan godkänna medicinsk vård för ditt barn

Under tillfällen när du måste lämna dina barn till någon annans vård

Under tillfällen när du måste lämna dina barn till någon annans vård, särskilt om du kommer att vara borta ett bra tag, är det viktigt att du ger tillstånd till någon som är i stånd att fatta rätt beslut när du är borta. På så sätt blir det inga förseningar bör det finnas behov av akut medicinsk behandling. Många föräldrar använder ett barns akut medicinsk formulär vård tillstånd, detta är en form som anger deras godkännande för akut medicinsk vård för barnet bör de vara utom räckhåll.

Här är några tips på att skriva en medicinsk övergång till ditt barn.

Hur man skriver en release att låta någon annan godkänna medicinsk vård för ditt barn. Vet vem att godkänna.
Hur man skriver en release att låta någon annan godkänna medicinsk vård för ditt barn. Vet vem att godkänna.

  • Vet vem att godkänna. Om du planerar att lämna ditt barns vård med en kapabel familjemedlem eller en vän, skulle det vara bäst att ge den personen behörighet att göra medicinska beslut medan du är borta, förutsatt att de känna till detaljer om hans hälsotillstånd. Det kan vara bäst att inte ge samma myndighet till dagis eller förskola personal bara för att de är inte kände till de särskilda behoven hos ditt barn. Naturligtvis kan situationen vara annorlunda om den person du lämnar ditt barn med har formell medicinsk utbildning.
  • Skriv ett brev. Du måste skriva ett brev om att, vem den personen är har beviljats ​​tillstånd att godkänna vad som krävs i en situation där ditt barn behöver medicinsk vård. Var noga med att inkludera alla viktiga detaljer, särskilt medicinska uppgifter som kan krävas för akut medicinsk vård. Det är naturligtvis viktigt att ge barnet fullständiga namn och födelsedatum tillsammans med ditt fullständiga namn och den person som skulle tillåta medicinsk vård och sedan sätta i alla dina kontaktuppgifter. Du kanske vill identifiera ett utgångsdatum för den makt som beviljats ​​dem, säger det exakta datumet för din ankomst.
  • Identifiera en person som akut backup. Du kanske vill inkludera en andra backup person som den behöriga personen kan ringa i händelse av en nödsituation och de kan inte nå dig. Betona i skrivelsen, men att detta brev är bara en sista utväg eftersom du vill att de ska ringa dig först i händelse av en medicinsk nödsituation.
  • Diskutera formuläret eller brev med vårdgivaren. Grundligt diskutera med behörig person vad formen handlar om och förklara vilka typer av medicinska behandlingar du skulle vara emot och vilka typer av behandling som du skulle gå med.
  • Fäst din signatur på frisättningen framför en notarie. Det är viktigt att inse att detta brev kan få rättsliga följder, bör alla problem uppstår, varför det måste vara förberedd med noggrant övervägande och bör undertecknas före en notarie.
  • Överlämna brevet över till behörig person. Efter noggrann diskussion om brevet, leverera blanketten till den person du gav auktoritet till. Du bör också lämna en kopia i påsen av barnet till i nödsituationer. Se till att meddela den person som auktoriserats om det också.


Lagstiftningen i varje jurisdiktion kan variera så det rekommenderas att du rådfråga lagarna i din jurisdiktion att bestämma lämplig form eller förfaranden för beviljande detta tillstånd. Du kanske också vill kolla med din barnläkare, han / hon kan ha en form av denna typ att han eller hon kan ge dig. Utöver allt annat, se till att ge denna typ av tillstånd endast till en person du litar på.